SOSYAL SORUMLULUK

Gradezone olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekliyor ve ticari faaliyetlerimizde bu hedefleri baz alarak daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle çalışmalarımız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 8.maddesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bizler inanıyoruz ki “İnsana Yaraşır İş ve Ekonomik Büyüme” sağlandığı takdirde toplumu oluşturan bireylerin refah düzeyleri artacak ve diğer problemleri çözme konusundaki inançları fark yaratacak bir konuma gelecektir. Gradezone olarak çalıştığımız her markanın istihdam süreçlerini takip ediyor ve tüm kadınlar ve erkekler için eşit ve insana yaraşır düzeyde çalışma koşullarına sahip olup olmadıklarını takip ediyoruz.

Kaynak: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI NELERDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

SKH’ler, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştirir. “2030 Gündemi’ni desteklemek UNDP’nin birinci önceliğidir” diyor UNDP Başkanı Helen Clark. “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını çözümlememiz için bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor. UNDP, ilerlemeyi sağlayacak ve ülkeleri sürdürülebilir kalkınma yolunda destekleyecek deneyim ve uzmanlığa sahiptir.”

UNDP’NİN ROLÜ NEDİR?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edecektir. Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmaları vasıtasıyla amaçların uygulamaya konulması için eşsiz konumdadır.

UNDP’nin stratejik planları yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski, ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşmıştır. UNDP, hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında kaydedilen ilerlemenin daha da hızlanması için birçok ülkeye destek sağladığı çalışmalarına devam eder.

Çok sayıda amaca yönelik olarak çalışma geçmişi UNDP’ye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda belirlenen amaçların hepsine 2030 yılına kadar ulaşılmasını sağlayacak değerli deneyim ve politika uzmanlığı sağlıyor. Ancak bunu tek başlarına yapmaları mümkün değil.

Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyaç bulunmaktadır.

https://www.tr.undp.org

Gradezone yöneticileri olarak Junior Chamber International (JCI) organizasyonuna bireysel olarak destek vermekteyiz. Türkiye’de yer alan JCI İstanbul şubesinin üyeleri olarak aktif vatandaşlık bilinciyle projeler üretiyor ve çevremizdeki sorunlar hakkında farkındalık oluşturuyoruz. Bu amaçlarla 2017 yılında başlattığımız ve Türkiye’deki Franchise sektörünün gelişmesi ve lokal ekonominin daralan ekonomilerde canlı kalmasını amaçladığımız Enine Boyuna Franchising Projesi sayesinde JCI Türkiye tarafından her yıl en değerli projelere verilen ödülleri almaya hak kazandık. Projemiz sayesinde aldığımız ödüller aşağıdaki gibidir.

2017 “En iyi Fon Yaratma Ödülü” Enine Boyuna Franchising Projesi

2018 “En İyi Yerel Ekonomik Kalkınma Ödülü” Enine Boyuna Franchising Projesi

2019 “En İyi Yerel Ekonomik Kalkınma Ödülü” Enine Boyuna Franchising Projesi

2019 “En İyi Şube Direktörü” Emir Beyazörtü (Gradezone Kurucu Ortağı)

Proje detaylarına ekteki linkten ulaşabilirsiniz.

Gradezone ayrıca JCI’ın temel değerlerinden etkilenilerek kurulmuş bir organizasyondur. JCI’a der ki “Ekonomik adalet, en çok hür kişilerin hür girişimleriyle elde edilebilir”. Bizlerde bu değerden yola çıkarak beyaz yakalı olarak devam ettirdiğimiz kariyerlerimizden ayrılarak hür girişimimiz olan Gradezone firmasını kurduk.